N 信息详情ews info

美国KOYO滚针轴承j-57轴承B-2010轴承三明

公司简介:上帮国际贸易(上海)有限公司供应:KOYO滚针轴承,买KOYO滚针轴承找上帮国际贸易(上海)有限公司。

上帮国际贸易(上海)有限公司理美国KOYO滚针轴承,KOYO滚针轴承代理商,KOYO滚针轴承批发市场,KOYO滚针轴承参数,KOYO滚针轴承尺寸,KOYO滚针轴承图片,KOYO滚针轴承总代理,KOYO滚针轴承厂家,KOYO滚针轴承找上帮国际贸易(上海)有限公司。

上帮国际贸易(上海)有限公司理美国KOYO滚针轴承。

美国KOYO滚针轴承j-57轴承B-2010轴承三明J-1616 J-188 J-1812 J-1816CRHSBC-80 CRHSBC-96 CRHSBC-112

HJ-101816-2RS HJ-122016-2RS HJ-142216-2RS HJ-162416-2RS
HJ-162416-2RS HJ-182620-2RS HJ-182620-2RS HJ-202820-2RS
HJ-223020-2RS HJ-223020-2RS HJ-243220-2RS HJ-243520-2RS
HJ-263520-2RS HJ-263520-2RS HJ-283720-2RS HJ-283720-2RS
HJ-283720-2RS HJ-283720-2RS HJ-324120-2RS HJ-324120-2RS
HJ-324120-2RS HJ-364828-2RS HJ-364828-2RS HJ-405228-2RS
HJ-405228-2RS HJ-405228-2RS HJ-445628-2RS HJ-445628-2RS
HJ-486028-2RS HJ-486028-2RS HJ-486028-2RS
HJ-101812 HJ-101816 HJ-122012 HJ-122016
HJ-142212 HJ-142216 HJ-162412 HJ-162416
HJ-182616 HJ-182620 HJ-202816 HJ-202820
HJ-223016 HJ-223020 HJ-243316 HJ-243320
HJ-243320 HJ-263516 HJ-263520 HJ-283716
HJ-283720 HJ-283720 HJ-303920 HJ-324116
HJ-324120 HJ-324120 HJ-364824 HJ-364828
HJ-364828 HJ-405224 HJ-405228 HJ-405228
HJ-405228 HJ-445624 HJ-445628 HJ-445628
HJ-486024 HJ-486028 HJ-486028 HJ-486028
HJ-526828 HJ-526832 HJ-567232 HJ-567232
HJ-567232 HJ-607632 HJ-607632 HJ-648032
HJ-648032 HJ-688432 HJ-729636 HJ-729640
HJ-8010432 HJ-8010436 HJ-8010440 HJ-8811240
HJ-8811248 HJ-9211648 HJ-9612040 HJ-9612048
HJ-10412840 HJ-10412848 HJ-11614648 HJ-12415448
HJ-13216248 HJ-14017048 HJ-14817848
美国KOYO滚针轴承j-57轴承B-2010轴承三明FC-16 FC-20 FC-25 FC-30HJ-324120 HJ-324120 HJ-364824 HJ-364828

TORRINGTON冲压外圈滚针轴承外圈是用薄钢板精密冲压成型的,结构空间小,且具有较大负荷容量。轴承径向截面高度甚小,成本低,负荷能力大.适用于安装空间受到限制和壳体孔不宜作为滚道的场合,且压入轴承座孔后不必进一步轴向定位。同穿孔型冲压滚针轴承相比,封口型冲压外圈滚针轴承对轴端部位的密封极为有效。此种轴承压入配合装进座孔中,无需进一步的轴向定位.封口型的一端为密封,适用于轴端,且可承受小的轴向游动力.由于该类滚针轴承外圈有润滑脂填充(锂基脂),在使用温度为-20℃~+120℃的范围内,可长期运转。
材料一般为ST14或08F等低碳钢,也可以根据客户需要定制.
公制系列有:HK、BK/HK、BK..RS、F、FH、FY、MF、MFH、MFY等;
英制系列有:SCE、BCE、SCH、BCH、SN、CSN、B、BH、M、MH等

美国KOYO滚针轴承j-57轴承B-2010轴承三明HJ-324120-2RS HJ-364828-2RS HJ-364828-2RS HJ-405228-2RSCRSBC-48 CRSBC-52 CRSBC-56 CRSBC-64

FC-4-K FC-8 FC-10 FC-12
FC-16 FC-20 FC-25 FC-30
FCB-8 FCB-10 FCB-12 FCB-16
FCB-20 FCB-25 FCB-30
J-36 J-45 J-47 J-55
J-57 J-65 J-66 J-67
J-68 J-69 J-78 J-85
J-86 J-88 J-812 J-97
J-98 J-910 J-108 J-1010
J-1012 J-1112 J-126 J-128
J-1210 J-1212 J-1314 J-146
J-148 J-1412 J-1416 J-1612
J-1616 J-188 J-1812 J-1816
J-2012 J-2016 J-228 J-2212
J-2412 J-2416 J-2420 J-2610
J-2812 J-2816 J-2824 J-3216
J-3616 J-4412
滚轮轴承
CRSB-8-1 CRSB-10-1 CRSB-12 CRSB-14
CRSB-16 CRSB-18 CRSB-20 CRSB-22
CRSB-24 CRSB-26 CRSB-28 CRSB-30
CRSB-32 CRSB-36 CRSB-40 CRSB-44
CRSB-48 CRSB-52 CRSB-56 CRSB-64
CRSB-80 CRSB-96
CRSBC-8-1 CRSBC-10-1 CRSBC-12 CRSBC-14
CRSBC-16 CRSBC-18 CRSBC-20 CRSBC-22
CRSBC-24 CRSBC-26 CRSBC-28 CRSBC-30
CRSBC-32 CRSBC-36 CRSBC-40 CRSBC-44
CRSBC-48 CRSBC-52 CRSBC-56 CRSBC-64
CRSBC-80 CRSBC-96
CRHSBC-8-1 CRHSBC-10-1 CRHSBC-12 CRHSBC-14
CRHSBC-16 CRHSBC-18 CRHSBC-20 CRHSBC-22
CRHSBC-24 CRHSBC-26 CRHSBC-28 CRHSBC-30
CRHSBC-32 CRHSBC-36 CRHSBC-40 CRHSBC-44
CRHSBC-48 CRHSBC-52 CRHSBC-56 CRHSBC-64
CRHSBC-80 CRHSBC-96 CRHSBC-112
美国KOYO滚针轴承j-57轴承B-2010轴承三明CRSBC-24 CRSBC-26 CRSBC-28 CRSBC-30TORRINGTON冲压外圈滚针轴承外圈是用薄钢板精密冲压成型的,结构空间小,且具有较大负荷容量。轴承径向截面高度甚小,成本低,负荷能力大.适用于安装空间受到限制和壳体孔不宜作为滚道的场合,且压入轴承座孔后不必进一步轴向定位。同穿孔型冲压滚针轴承相比,封口型冲压外圈滚针轴承对轴端部位的密封极为有效。此种轴承压入配合装进座孔中,无需进一步的轴向定位.封口型的一端为密封,适用于轴端,且可承受小的轴向游动力.由于该类滚针轴承外圈有润滑脂填充(锂基脂),在使用温度为-20℃~+120℃的范围内,可长期运转。
CRHSB-8-1 CRHSB-10-1 CRHSB-12 CRHSB-14
CRHSB-16 CRHSB-18 CRHSB-20 CRHSB-22
CRHSB-24 CRHSB-26 CRHSB-28 CRHSB-30
CRHSB-32 CRHSB-36 CRHSB-40 CRHSB-44
CRHSB-48 CRHSB-52 CRHSB-56 CRHSB-64
CRHSB-80 CRHSB-96 CRHSB-112
CRSBCE-8-1 CRSBCE-10-1 CRSBCE-12 CRSBCE-14
CRSBCE-16 CRSBCE-18 CRSBCE-20 CRSBCE-22
CRSBCE-24 CRSBCE-26 CRSBCE-28 CRSBCE-30
CRSBCE-32 CRSBCE-36 CRSBCE-40 CRSBCE-44
CRSBCE-48 CRSBCE-52 CRSBCE-56 CRSBCE-64
CRSBE-8-1 CRSBE-10-1 CRSBE-12 CRSBE-14
CRSBE-16 CRSBE-18 CRSBE-20 CRSBE-22
CRSBE-24 CRSBE-26 CRSBE-28 CRSBE-30
CRSBE-32 CRSBE-36 CRSBE-40 CRSBE-44
CRSBE-48 CRSBE-52 CRSBE-56 CRSBE-64
美国KOYO滚针轴承j-57轴承B-2010轴承三明美国KOYO滚针轴承j-57轴承B-2010轴承三明HJ-364828 HJ-405224 HJ-405228 HJ-405228

B-2 1/2-4
B-24
B-34
B-36
B-44
B-45
B-47
B-55
B-56
B-57
B-59
B-65
B-66
B-67
B-68
B-76
B-78
B-85
B-86
B-87
B-88
B-96
B-97
B-98
B-105
B-107
B-108
B-116
B-118
B-126
B-128
B-136
B-138
B-146
B-148
B-166
B-167
B-168
B-186
B-188
B-208
B-228
B-248
B-268
B-308
B-328
B-348
B-610
B-710
B-810
B-812
B-812-OH
B-910
B-912
B-1010
B-1012
B-1012-OH
B-1110
B-1112
B-1210
B-1210-OH
B-1212
B-1212-OH
B-1314
B-1316
B-1412
B-1412-OH
B-1416
B-1416-OH
B-1516
B-1612
B-1612-OH
B-1616
B-1616-OH
B-1812
B-1816
B-1816-OH
B-1916
B-2010
B-2012
B-2012-OH
B-2016到这
B-2016-OH
B-2020
B-2020-OH
B-2110
B-2212
B-2216
B-2220
B-2410
B-2412
B-2414
B-2416
B-2416-OH
B-2420
B-2420-OH
B-2610
B-2616
B-2620
B-2812
B-2816
B-2816-OH
B-2824
B-2824-OH
B-3012
B-3016
B-3216
B-3216-OH
B-3224
B-3228
B-3416
B-3424-D
B-3612
B-3624
B-4216
B-4410-D
B-4416
B-5612-D
BH-57
BH-68
BH-78
BH-87
BH-88
BH-108
BH-117
BH-168
BH-208
BH-810
BH-812
BH-812-OH
BH-912
BH-1010
BH-1012
BH-1016
BH-1110
BH-1112
BH-1310
BH-1312
BH-1410
BH-1412
BH-1416
BH-1610
BH-1612
BH-1616
BH-1620
BH-1624
BH-1624-OH
BH-1812
BH-1816
BH-1820
BH-2012
BH-2016-D
BH-2020
BH-2212
BH-2216
BH-2216-OH
BH-2220-D
BH-3312
BH-3316
BN-40721

美国KOYO滚针轴承j-57轴承B-2010轴承三明FC-4-K FC-8 FC-10 FC-12 CRSB-16 CRSB-18 CRSB-20 CRSB-22

美国KOYO滚针轴承j-57轴承B-2010轴承三明W7tfUVXc